www.thaizone.com
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗
Crime Investigation Division Provincial Police Region 7
Dec 13, 2018 at 09:49 AM
No images

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7


 


  
ยินดีตอนรับสู่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7
การบริหารราชการของ บก.สส.ภ.๗
Written by Administrator   

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต บก.สส.ภ.7

และ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน บก.สส.ภ.7


ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561

ประกาศ ณ วันที่ 30 เม.ย.2561

กำหนดระเบียบเกี่ยวกับทรงผมขณะแต่งเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจทั้งชายและหญิง

โดยใช้เครื่องแบบสีกากีพระราชทาน (สนว.01)


 

กก.ปพ.บก.สส.ภ.7

 


พิทักษ์ประชา 61/3 (7 ประจันบาน)

ประกาศ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ ของ กก.ปพ.บก.สส.ภ.7

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศตำรวจภูธรภาค 7

เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค 7

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค 7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

ประกาศ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 (นครปฐม)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบของ

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7

(ด้วยวิธีประกวดราคา) 

www.gprocurement.go.th/

ประเภทประกาศ  :  ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)

วิธีการจัดหา   :  ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่  :  28/11/2560 

 

การเผยแพร่คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

http://www.edupol.org/eduOrganize/publicDoc/manual/ethic/ethicPol.pdf

ให้ข้าราขการตำรวจทุกนาย ศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

ผบก.สส.ภ.๗ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7
Written by Web Master   

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7


 


Read more...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.สส.ภ.7 เลขที่ 11/3 ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐมประกาศราคาจัดซื้อ/จัดจ้างของ บก.สส.ภ.๗
สนุก! ข่าวฮอต
ทันทุกกระแสข่าวฮอตและเหตุการณ์ในรอบวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง
สนุก! ข่าวฮอต
Googlewww http://www.cid.police7.go.th
เข้าสู่ระบบ
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
บุคคลออนไลน์
We have 1 guest online
พยากรณ์สภาพอากาศวันนี้

พยากรณ์สภาพอากาศ ภ.7

Free Web Counters
จำนวนผู้เยี่ยมชม

Top! Top!